Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn...
Công bố thông tin - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Đăng ký thay đổi lần thứ: 7 Thứ tư, 28 Tháng 8 2019 Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 20-08-2019 Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 20-08-2019   Công ty cổ phần xuất nhập khẩu...
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Thứ tư, 14 Tháng 8 2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019 Thứ tư, 14 Tháng 8 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.