Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Quyết định số 05/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm ông Hứa Minh Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021 Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 05/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm ông Hứa...
Quyết định số 04/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021 Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 04/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn...
Quyết định số 03/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trần Xuân Phúc - Phó Tổng Giám đốc... Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021 Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 03/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng...
Quyết định số 02/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Ngọa Long - Phó Tổng Giám đốc... Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021 Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 02/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng...
Quyết định số 01/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Thanh Xuân - Tổng Giám đốc Công... Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021 Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 01/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.