Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Thông báo số 186/TB-CNVSD ngày 25/02/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM về Ngày đăng... Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo số 186/TB-CNVSD ngày 25/02/2021 của...
Công bố thông tin: Thông báo số 45/TB-AFX V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm... Thứ ba, 23 Tháng 2 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo số 45/TB-AFX ngày 23/02/2021 về việc:...
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 Thứ sáu, 19 Tháng 2 2021 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Ông Đặng Quang Thái - Chủ Tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thanh Xuân - Thành viên HĐQT - Ông Vũ...
Công bố thông tin: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.2021 của Hội Đồng Quản Trị Thứ năm, 04 Tháng 2 2021 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.2021 của Hội Đồng...
Công bố thông tin: Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021 Thứ năm, 04 Tháng 2 2021 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.