Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 Thứ năm, 06 Tháng 5 2021 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Ông Đặng Quang Thái - Chủ Tịch HĐQT - Ông Trịnh Quốc Bình - Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn...
Công bố thông tin: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Thứ năm, 29 Tháng 4 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký...
Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần 9 ngày 28 tháng 04 năm 2021 Thứ năm, 29 Tháng 4 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay...
Quyết định số 11/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Thứ tư, 28 Tháng 4 2021 Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 11/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/Pv Bổ nhiệm chức...
Quyết định số 10/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Thứ tư, 28 Tháng 4 2021 Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 10/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.