Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Thủy sản Đông lạnh

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2016 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2016 Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính quí IV năm 2016, để xem chi tiết/tải...
Công bố thông tin 24 giờ :Thông báo Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công bố thông tin 24 giờ :Thông báo Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Công Ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực Phẩm An Giang trân trọng thông báo về việc thay đổi thông tin địa chỉ...
Công bố thông tin 24 giờ: Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công bố thông tin 24 giờ: Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016 - Để xem BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM...
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 gửi Quý Cổ Đông Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNGĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC...
Thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao d Thứ tư, 23 Tháng 11 2016 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An giang thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-76-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.