Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát...
Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG...
Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 Thứ hai, 08 Tháng 6 2020 Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: 1. Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát...
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi Quý cổ đông Thứ hai, 08 Tháng 6 2020 Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang kính gửi Quý cổ đông thư mời và tài liệu Đại hội đồng...
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 18-05-2020 Thứ hai, 18 Tháng 5 2020 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.