Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2018 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2018 Thứ sáu, 08 Tháng 3 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán),...
Công bố thông tin: Thông báo của CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thứ năm, 07 Tháng 3 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán...
Công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2018 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2018 Thứ bảy, 19 Tháng 1 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2018 - đính kèm giải trình,...
Công bố thông tin: Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang do Công ty... Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:  Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.