Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 18-05-2020 Thứ hai, 18 Tháng 5 2020 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu...
Công bố thông tin: Thông báo số 915/TB-CNVSD ngày 15/5/2020 Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở... Thứ bảy, 16 Tháng 5 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo số 915/TB-CNVSD ngày 15/05/2020 về...
Công bố thông tin: Quyết định số 02/QĐ-HĐQT Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Thứ sáu, 15 Tháng 5 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 02/QĐ-HĐQT Về việc...
Công bố thông tin: Quyết định số 01/QĐ-HĐQT Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý Thứ sáu, 15 Tháng 5 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 01/QĐ-HĐQT Về việc miễn...
Công bố thông tin: Thông báo số 91/TB-AFX V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm... Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo số 91/TB-AFX ngày 13/05/2020 về việc:...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.