Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí III năm 2020 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí III năm 2020 Thứ ba, 20 Tháng 10 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí III năm 2020 - đính kèm giải...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc ngày 16-10-2020 (đăng ký mua) Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ    Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông...
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc 16-10-2020 Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An...
Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Hình Chí Lình Thứ năm, 01 Tháng 10 2020 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Hình Chí Lình      Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên ngày 01-10-2020 Thứ năm, 01 Tháng 10 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 01-10-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.