Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019 Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019 - đính kèm giải trình,...
Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Đỗ Thoại Phong Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Đỗ Thoại Phong Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề...
Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Văn Thửa Thứ năm, 11 Tháng 7 2019  Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Văn Thửa Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề...
Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Thái Khắc Huy Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Thái Khắc Huy Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Thứ tư, 10 Tháng 7 2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.