Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Thủy sản Đông lạnh

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017, kèm giải trình Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017, kèm... Thứ hai, 14 Tháng 8 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2017 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2017 Thứ năm, 20 Tháng 7 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2017, để xem chi tiết/tải...
Công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 Thứ hai, 12 Tháng 6 2017 Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang trân trọng  thông báo về việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán...
Công bố thông tin - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Đăng ký thay đổi lần thứ: 6 Thứ tư, 26 Tháng 4 2017 Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2017 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2017 Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí I năm 2017, để xem chi tiết/tải...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.