Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2018 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2018 Thứ bảy, 19 Tháng 1 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2018 - đính kèm giải trình,...
Công bố thông tin: Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang do Công ty... Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:  Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí III năm 2018 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí III năm 2018 Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí III năm 2018 - đính kèm giải...
Công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ngày 02/10/2018 Thứ ba, 02 Tháng 10 2018 Liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm...
Công bố thông tin: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.