Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên, là người nội bộ của Công ty Thứ sáu, 14 Tháng 8 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 14-08-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Thửa, là người có liên quan của người nội bộ ngày 13 tháng 08 năm 2020... Thứ năm, 13 Tháng 8 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 13-08-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thành Nam, là người có liên quan của người nội bộ ngày 13 tháng 08 năm 2020... Thứ năm, 13 Tháng 8 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 13-08-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2020 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2020 Thứ hai, 10 Tháng 8 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát...
Công bố thông tin: Bán Đấu Giá Cả Lô Cổ Phần Của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước Tại Công Ty Cổ Phần... Thứ hai, 10 Tháng 8 2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.