Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Hình Chí Lình Thứ năm, 01 Tháng 10 2020 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Hình Chí Lình      Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên ngày 01-10-2020 Thứ năm, 01 Tháng 10 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 01-10-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm...
Công bố thông tin: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.2020 ngày 28/09/2020 về việc: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công... Thứ ba, 29 Tháng 9 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.2020 ngày 28/09...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thanh Nga, là người có liên quan của người nội bộ Thứ ba, 22 Tháng 9 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 22-09-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập...
Công bố thông tin: Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thứ hai, 21 Tháng 9 2020  Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.