Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Đỗ Thoại Phong

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Đỗ Thoại Phong

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đỗ Thoại Phong;
Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Đỗ Thoại Phong;
- Số đăng ký người sở hữu: 351233293, ngày cấp 29/9/2005, nơi cấp: An Giang;
- Địa chỉ: 72 Hà Hoàng Hổ, Tổ 73, Khóm Đông An 6, P.Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang;
- Số lượng cổ phần sở hữu: 10.300 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang
2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang
ĐT: 0296.3932963 – 3932967 - Fax 0296.3932981

Kính báo!

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Văn Thửa

 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Văn Thửa

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Thửa;
Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Nguyễn Văn Thửa;
- Số đăng ký người sở hữu: 350321863, ngày cấp 04/02/2013, nơi cấp: An Giang;
- Địa chỉ: Ấp Hòa Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, An Giang;
- Số lượng cổ phần sở hữu: 31.200 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang
2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang
ĐT: 0296.3932963 – 3932967 - Fax 0296.3932981

Kính báo!

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Thái Khắc Huy

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Thái Khắc Huy


Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đỗ Thoại Phong;
Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Thái Khắc Huy;
- Số đăng ký người sở hữu: 350988459, ngày cấp 13/3/2015, nơi cấp: An Giang;
- Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, An Giang;
- Số lượng cổ phần sở hữu: 3.700 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang
2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang
ĐT: 0296.3932963 – 3932967 - Fax 0296.3932981

Kính báo!

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm an giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

-Họ tên: Võ Thị Ngọc Hà,

là người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tiến thành viên Hội đồng quản trị công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 11/07/2019 đến 11/08/2019

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.