Thông báo

Công bố thông tin: Thông báo số 1188/TB-CNVSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 1188/TB-CNVSD ngày 27/08/2018 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.