Thông báo

Công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ngày 02/10/2018

Liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
- Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/10/2018 - (chi tiết xem tại đây).
- Nghị quyết ngày 02/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang - (chi tiết xem tại đây).

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.