Thông báo

Công bố thông tin: Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang nắm giữ

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:  Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang nắm giữ

- Chi tiết thông báo (xem chi tiết tại đây)

- Tài liệu đính kèm (xem chi tiết/tải xuống tại đây)

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.