Thông báo

Công bố thông tin: Thông báo của CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. 

Vui lòng xem chi tiết tại đây.