Thông báo

Thông báo từ Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2018, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang xin gởi đến Quý cổ đông:

- Thông báo số : 721/TB-CNVSD ngày 23/04/2018 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

* Để xem chi tiết Thông báo số : 721/TB-CNVSD :  Quý cổ đông vui lòng tải tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.