Thông báo

Công bố thông tin: thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An giang công bố thông tin: Giấy xác nhận ngày 26/04/2019 của Phòng đăng ký kinh doanh về việc: "Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh"; Và "Thông tin doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp".

Xem/tải chi tiết Giấy xác nhận nêu trên tại đây.

 

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.