Thông báo

Công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Thực hiện công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định tại điểm g Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang trân trọng thông báo về việc lựa chọn, ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với công ty kiểm toán độc lập sau đây:
- Tên công ty kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ.
- Địa chỉ: Số A1-28, Đường 06, KDC Công An, Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.  
- Điện thoại:  0292.3827888     Fax:  0292. 3823209
- Số hợp đồng: 022/2019/HĐKT-AFCVN.CT, ngày ký hợp đồng: 03/05/2019.