Thông báo

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thành Nam

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

- Họ tên: Nguyễn Thành Nam, là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Xuân, thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 11.800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 19/08/2020 đến 28/08/2020

 

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.