Thông báo số 616/AF-TB về việc: Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính

 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

Xem thêm: Thông báo số 616/AF-TB về việc: Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính

Thông báo bán đấu giá tài sản 18_10_2016

Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang có tổ chức bán đấu giá tài sản 02 xe ô tô đã qua sử dụng như sau:

Xem thêm: Thông báo bán đấu giá tài sản 18_10_2016

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.